Sciascia značenje

Sciascia, Leonardo (1921–89), tal. pjesnik i prozaik; nadahnuti analitičar Sicilije i sicilijanstva, politički angažiran pisac precizna jezika i komunikativna stila. Dan ćuka; Sicilski stričevi; Svakomu svoje; Pirandello i Sicilija; Sicilija kao metafora.