Schultze-Naumburg značenje

Schultze-Naumburg, Paul (1869–1949), njemački arhitekt i pisac; projektirao javne, stambene i tvorničke zgrade; zastupao načelo o obnovi njem. pučkoga građevnog izraza.