Schönberg značenje

Schönberg, Arnold (1874–1951), austr. skladatelj; izgradio novu kompozicijsku metodu dodekafoniju. Komorne simfonije; koncerti; gudački kvarteti; opere (Mojsije i Aron); melodrame (Pierrot lunaire); vokalna djela (kantata Preživjeli iz Varšave). Studije, članci, ogledi Stil i ideja. Snažno utjecao na suvremenike.