Schneeweiss značenje

Schneeweiss, Edmund (1886–1964), njem. etnolog i lingvist; prikazao pučko vjerovanje i običaje različitih slav. naroda; pobilježio posuđenice iz njem. jezika u hrvatskome te u srp. jeziku.