Schleicher značenje

Schleicher, Kurt von (1882–1934), njem. časnik i političar; časnik gl. stožera u I. svj. ratu; reorganizirao vojsku Weimarske republike. 1932. min. obrane pa kancelar; pokušao ograničiti sve veće Hitlerove ambicije, a njegova je ostavka otvorila put učvršćivanju Hitlerova režima. Ubijen u »noći dugih noževa«.