Schlegel značenje

Schlegel, August Wilhelm von (1767–1845), njem. pisac; proučavatelj staroindij. filologije, estetik i teoretik njem. romantizma; lirika, knjiž. kritike; drama Jon; Predavanja o književnosti i umjetnosti; vrsni prijevodi drama W. Shakespearea, F. Petrarke, M. Cervantesa i dr. Utjecao na suvremenike.