Schlegel značenje

Schlegel, Friedrich von (1772–1829), njem. pisac, filozof, filolog, teoretik i promicatelj romantizma; priče, kritike, ogledi; roman Lucinde; Povijest stare i nove književnosti; Proučavanje grčkoga pjesništva; Značajke i kritike (s bratom Wilhelmom); Filozofija povijesti; O jeziku i mudrosti Indijaca; Povijest stare i suvremene književnosti. Utjecao na romantičare.