Schadow značenje

Schadow, Johann Gottfried (1764–1850), njem. kipar, grafičar i teoretičar; gl. predstavnik klasicizma u Njemačkoj. četveropreg na Brandenburškim vratima u Berlinu; poprsje J. W. Goethea.