Saxe značenje

Saxe, Maurice, grof (1696–1750), maršal Francuske, istaknuti vojskovođa Luja XV. Napisao djela o ratnoj vještini i memoare. Moja maštanja; Pisma i uspomene.