Savinja značenje

Savinja, rijeka, lijevi pritok Save, Slovenija; duga 98,7 km; dijelom ponornica. Utječe u Savu kraj Zidanoga Mosta.