Savez značenje

Savez (hebr.), 1. U Starom zavjetu, ugovor koji je Bog preko Mojsija na Sinaju sklopio s izraelskim narodom; osigurava mir, pravni poredak, pretpostavka je napretku, ali i zahtijeva priznanje krivnje, vjernost i ljubav; središnji događaj Staroga zavjet; 2. u kršćanstvu, naziv za obje zbirke Svetoga pisma.