Savez komunista značenje

Savez komunista (akr. SK), međunar. polit. organizacija koju su 1847. osnovali i njome rukovodili K. Marx i F. Engels.