Sava značenje

Sava, rijeka, desni pritok Dunava; duga 945 km, porječje 96 328 km2. Najvećim dijelom protječe kroz Hrvatsku (562 km). Izvire u Julijskim Alpama u Sloveniji, utječe u Dunav kraj Beograda u Srbiji. Nizina Save (Posavina) ima veliko prometno značenje. Gl. pritoci: Krka, Kupa, Una, Vrbas, Bosna, Drina. Plovna od Siska do ušća. Hidroelektrane u gornjem toku.