Saumur značenje

Saumur, grad na rijeci Loiri, SZ Francuska; o. 30 150 st. Dvorac vojvoda od Anjoua (14–16. st.). Jahačka škola. Vinogradarstvo (podrumi). Turizam. Metalna ind. (aluminij).