Saturn značenje

Saturn, lat. mit, stari italski bog, koji je poslije poistovjećen s grč. Kronom; otac Jupiterov, bog usjeva, uveo ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo.