šator značenje

šator (tur. iz perz.), rasklopiv i prenosiv zaklon od tkanine, pusta, hasure ili kože, podignut na kostur od drva, kovine ili kosti; nomadskim narodima služi kao nastamba (→ jurta 1.; wigwam), dok se u civiliziranih upotrebljava za voj. i turistička logorovanja, cirkuske priredbe, kao prodavaonica na sajmovima i sl.