satanisti značenje

satanisti, naziv za engl. romantičare (G. G. Byron, P. B. Shelley, J. Keats) i njihove sljedbenike zbog tematskih sklonosti prema okultizmu.