Sassari značenje

Sassari, upravno središte istoimene tal. pokrajine na Sardiniji; 120 730 st. Sveučilište (osn. 1617). Prehr. industrija. Turizam.