šarža značenje

šarža (franc.). 1. Dužnost, služba; čin (os. u vojsci). 2. tehn količina materijala koja se odjednom obrađuje nekom tehnološkom operacijom ili procesom.