Sarti značenje

Sarti, Giuseppe (1729–1802), tal. skladatelj; glazbenik na dvoru Katarine II. u Sankt Peterburgu od 1784; skladao o. 70 opera u duhu napuljske škole (bel canto) (Armida i Rinaldo; Počeci kneževine Oleg, na libreto Katarine II). Simfonije, sonate, oratoriji (s rus. tekstovima).