Saraceni značenje

Saraceni (ime neutvrđena podrijetla), u doba rim. i biz. vladavine, jedno od semitskih plemena na Sinaju; u sr. vijeku u Europi, os. za križarskih ratova, naziv za Arape i islamizirane narode Sredozemlja. U užem, u nas uobičajenu značenju, S. su oni Arapi koji su, prodirući iz S Afrike, osvojili Maltu, Siciliju, Korziku, Sardiniju i Kalabriju te pljačkali susjedne zemlje sve do Alpa.