Sara značenje

Sara, žena praoca Abrahama, majka Izakova, pramajka Izraelaca.