Šapur I. značenje

Šapur I., perz. vladar iz dinastije Sasanida, vladao 241–272; zarobio rim. cara Valerijana (260); pretrpio težak poraz od palmirskoga vladara Odenata (265).