Sapporo značenje

Sapporo, grad u S Japanu, upravno središte otoka Hokkaido; 1 822 368 st. Osn. 1871. Sveuč. Prehr., tekst., kem. i drvna ind. U S. su održane 1972. zimske Olimpijske igre.