šapirograf značenje

šapirograf (hektograf), uređaj za umnožavanje tekstova na matricama s pomoću želatine (izumitelj A. Schapiro).