Sapfa značenje

Sapfa (o. ← 600), grč. pjesnikinja s otoka Lezba (Lesbos); uz Alkeja, gl. predstavnica eolske monodijske lirike s ljubavno-erotskim sadržajem. U antici nazivana desetom Muzom, bila je jedan od gl. Horacijevih uzora.