São Luís značenje

São Luís, gl. grad i luka sav. države Maranhão, SI Brazil; 837 590 st. Osn. 1612. Katedrala (17. st.). Sveuč.; institut za povijest i geografiju. Prehr., pamučna, kem. i kovinska ind.