Santorio značenje

Santorio, Santorio (1561–1636), tal. liječnik rodom iz Kopra, prof. medicine u Padovi; prvi u medicini primijenio termometar, higrometar, vagu. De statica medicina.