Santiago značenje

Santiago (S. de Chile), gl. grad Čilea (Veliki S. 4,6 mil. st.). Sveuč., nac. muzej, Nac. knjižnica. Kovinska, kem., farmaceutska, prehr. i tekst. ind.; metalurgija. Turističko središte i prometno čvorište. Ugledna kolonija potomaka hrv. doseljenika. – Osnovali ga španj. konkistadori (1541); od 1776. sjedište Generalnoga kapetanata Čilea, a od 1818. gl. grad neovisnoga Čilea. Stradao od potresa 1647. i 1730.