Sant Jordi značenje

Sant Jordi, Jordi de (o. 1385 – o. 1424), katalonski pjesnik; pisao petrarkističku ljubavnu poeziju koja nadmašuje konvencije epohe. Znan i kao glazbenik.