Šanjek značenje

Šanjek, Franjo (1939), hrv. crkveni povjesničar; dominikanac; prof. crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu; gl. urednik časopisa Croatica christiana periodica (od 1978). Proučava hrv. srednjovjekovlje: religijski i kulturološki, osobito problematiku Crkve bosanske te istaknute Hrvate u srednjovj. razdoblju. Bosansko-humski krstjani; Crkva i kršćanstvo u Hrvata; Kršćanstvo na hrvatskome prostoru.