San Pedro značenje

San Pedro, dio Los Angelesa, luka za pučinski ribolov, JI California, SAD. Ondje živi o. 15 000 hrv. iseljenika. Ind. ribljih konzervi, brodogradnja, rafinerije nafte.