San Juan značenje

San juan, gl. grad i luka Portorika; 434 374 st. Osnovan početkom 16. st. Tvrđava, palača La Fortaleza i dr. građevine iz 16. st. Sveuč. Prehr., farmaceutska i drvna ind.; turizam.