San José značenje

San José, gl. grad Kostarike; 309 672 st. Osn. 1736. Sveuč. Kovinarstvo, ind. cigara i tekstila. Naftovod do Limóna.