San Jose značenje

San Jose, grad u I Californiji, SAD; 894 940 st. Tvornica kompjutora, auto-dijelova i kem. proizvoda. Turizam.