San Joaquin značenje

San Joaquin, rijeka u sav. državi Californiji, SAD; duga 560 km. Plovna 140 km uzvodno od ušća. Poljodjelstvo. Okolno područje među agrarno najproduktivnijim dijelovima SAD; djelomično se natapa.