San Gimignano značenje

San Gimignano, grad u Toskani, sr. Italija; o. 7100 st. Sačuvan izgled srednjovj. grada (12–14. st.).