samuraj značenje

samuraj (jap.: onaj koji služi), u feud. Japanu, od 9. st. pripadnik kaste vitezova u službi poglavara klana, odn. knezova i šoguna. S. su se držali posebnoga kodeksa lojalnosti, časti i samožrtvovanja. Odigrali istaknutu ulogu u rušenju šogunata Tokugawa i likvidaciji feud. Japana (1867). Kult rata u kodeksu bušido postao je temeljem ideologije jap. militarizma u 19. i 20. st.