samum značenje

samum ili samun (arap.), snažan vruć vjetar u Sahari, na Arapskom poluotoku i u Iranu; podiže pješčane oluje.