Samuilo značenje

Samuilo (?–1014), mak. car od 976. U borbi protiv Bizanta 976. osnovao Makedonsko Carstvo (sjedište Prespa, zatim Ohrid) te do kraja 10. st. osvojio Makedoniju, Tesaliju, Epir, Albaniju, Duklju, Zahumlje, Rašku, Srijem i Bosnu. Biz. car Vasilije ii. preoteo mu je 1001–04. pola države, a konačno ga porazio 1014. blizu Strumice te dao oslijepiti 14 000 njegovih vojnika. Od toga je prizora S. udarila kap, a Carstvo je propalo 1018.