Samson značenje

Samson (hebr. Šimšon: Sunčev), jedan od najvećih između 12 izr. sudaca; istaknuo se ratujući protiv Filistejaca (Suci, 12–16). Po legendi, snaga mu je bila u kosi; kad je Filistejka Dalila saznala tajnu njegove snage, odrezala mu je u snu kosu i predala ga Filistejcima koji ga oslijepe. Nadahnuo je mnogobrojne slikare (Rembrandt, P. P. Rubens, A. Dürer), glazbenike (G. F. Händel, C. Saint-saëns) i dramatičare.