samouprava značenje

samouprava, oblik organizacije uprave u osnovnim ili širim administrativno-teritorijalnim jedinicama jedne zemlje; temelji se na pravu pučanstva da izborima formira organe upravljanja poslovima; pojedine zemlje razvile su specifične sustave samouprave.