Samos značenje

Samos, grč. otok u JI dijelu Egejskoga mora, pripada skupini Južnih Sporada; 476 km2, o. 33 000 st. Sredozemno poljodjelstvo. Ležišta željezne rude i boksita; kamenolomi mramora. Turizam. Upravno središte Vathí. – Naseljen Jonjanima, od ← 7. st. jako trg. središte, na vrhuncu moći za tiranina Polikrata (o. ← 538. do ← 522). Od ← 5. do ← 4. st. bio naizmjence pod Atenom i Spartom, a od ← 1. st. pod rim. vlašću; u sr. vijeku priznavao vlast Bizanta, Venecije i Genove. Pod Turskom od 16. st.; 1912. ujedinjen s Grčkom.