samojedski značenje

samojedski ili samodijski jezici, zajednički naziv za srodne jezike uralske jezične porodice, bliske ugrofinskima, kojima govore omanje skupine (o. 33 tis. govornika) na području između poluotoka Kanina i Jeniseja (jezici: nenečki, selkupski, nganasanski, enečki i dr.).