Samoa značenje

Samoa, otočna država u Polineziji, Tihi ocean; 2944 km2, 176 710 st. (Samoanci 93%, mestici, Europljani). Gl. grad Apia na otoku Upoluu. S. obuhvaća dva velika (Savai’i, 1708 km2; Upolu, 1118 km2) i više manjih otoka (Apolima, Manono, Namua i dr.) u Z dijelu istoimenoga otočja (otuda naziv i Zapadna samoa); brdoviti otoci (do 1858 m), vulkanskoga podrijetla, okruženi koraljnim grebenima. Trop. klima. Sveuč. Uzgaja se kokosova palma, banana, kakaovac, taro. Stočarstvo; ribarstvo. Prehr. ind., preradba ribe, drvna ind. Međunar. zračna luka Apia. – Od 1899. do 1914. njem. posjed, od 1920. pod upravom Novoga Zelanda, a od 1962. neovisna država. 1962–97. zvala se Zapadna S., a potom S. Od 1963. doživotni je poglavar (monarh) Malietoa Tanumafili II. Od početka 1980-ih polit. je najutjecajnija Stranka za zaštitu ljudskih prava (HRPP; od 1982. premijeri su iz njezinih redova); 1998. i 2001. za premijera je izabran Tuilaepa Sailele Malielegaoi (HRPP).