samit značenje

samit (engl. summit: vrh), sastanak na vrhu; konferencija najviših predstavnika dviju ili više država.