Sambre značenje

Sambre, rijeka u S Francuskoj i JZ Belgiji, pritok Maase, duga 190 km. Kanalima spojena sa Seinom i Scheldom.