samarica značenje

samarica, pokretni nosač od čeličnih cijevi, dio uređaja za ukrcavanje tereta na brodu.