Samaranch značenje

Samaranch, Juan Antonio (1920-2010), španj. diplomat; kao zaslužni šport. djelatnik 1980–2001. predsj. Međunarodnoga olimpijskog odbora.