Samara značenje

Samara (1935–91. Kujbišev), grad na utoku Samare u Volgu, Rusija; 1 157 880 st. Prometno čvorište, kult. i ind. središte. Ind. poljodjelskih i alatnih strojeva, automobila, vagona, kompresora, tekstila i mesnih konzervi; rafinerije nafte; brodogradilište. Visoke škole, muzeji. Velika HE. – Osn. 1586; u 18. st. središte Pugačovljeve bune.